НСЕОП

About НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Главният секретар на НСЕОП сред лекторите на международна конференция по обществени поръчки

StoyanovLandscape

Главният секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, г-н Ивайло Стоянов, бе поканен за участие в международна конференция, посветена на стратегическите аспекти на разходването на публични средства. Събитието, организирано от Института по публична … Прочети всичко

В ход е набирането на външни експерти за проверка на технически спецификаци

Zayavlenie

Вече е в ход приемането на заявления за включване на външни експерти в списъка на по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП. Това стана след окончателното приемане на Наредбата за условията и реда за определяне … Прочети всичко

еЕЕДОП – една възможност, която скоро ще е задължение

eForm

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е лична декларация за финансовото състояние, способностите и годността на дружеството да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка. ЕЕДОП е достъпен на всички езици на ЕС … Прочети всичко

Сборникът с практика на ВАС и КЗК с автор Ивайло Стоянов с висок интерес сред експертната общност

AzbukaPraktika

От ЗОП ПЛЮС оповестиха, че излязлото от печат само преди няколко седмици издание с практика на КЗК и ВАС по новия закон вече се радва на висок интерес от страна на експертната общност. Книгата с … Прочети всичко

Излезе новият брой на вестник „Възложителъ“, интервю на председателя на ДАЕУ сред водещите акценти

RosenZheliazkov1

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) оповести, че в разпространение вече е новият брой на печатното издание на организацията – вестник „Възложителъ“.

За водещ материал на медията на специалистите по ЗОП … Прочети всичко

В сила са промените в ЗОП за отлагане на платформата за електронно възлагане

eProc

В бр. 63 на Държавен вестник от 4 август бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се правят промени и в Закона за обществените поръчки. Те се отнасят до срока за … Прочети всичко

Платформата за електронно възлагане на поръчки отложена за есента на 2018 г.

eProcurement

Въвеждането на единната национална електронна уеб-базирана платформа се отлага за 18 октомври 2018 г. Това бе потвърдено със съобщение от Агенцията по обществени поръчки, с което се информира, че е предприето удължаване на срока за … Прочети всичко

НСЕОП набира предложения за формиране на позиция за промени в законодателството

People-Meeting

Скъпи колеги,

във връзка с подготовка на предложения от страна на НСЕОП по отношение необходимите промени в нормативната уредба в областта на обществените поръчки с цел по ефективно законодателство,

Моля, в срок до … Прочети всичко

Безплатно еднодневно обучение на НСЕОП

Logo_NSEOP_smallНАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
представя на Вашето внимание

Безплатно еднодневно обучение:

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

SvSofiaПрочети всичко

Критерият „най-ниска цена“ има негативен ефект върху цялата икономика

Специално интервю за в-к „Възложителъ“ на инж. Николай Станков, председател на УС на Камарата на строителите в България

NikolayStankovИнж. Николай Станков е роден на 7 март 1965 г. в София. Възпитаник е на Математическата гимназия. Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Геодезия“ през 1990 г. Има редица квалификации … Прочети всичко